Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


'Dag in Dag uit'

'Dag in Dag uit' is een bijbels dagboek voor het jaar 2019, uitgegeven door Ark Media en het Legers des Heils en mede mogelijk gemaakt door Ark Mission.

De laagdrempelige meditaties zijn geschreven door verschillende auteurs uit diverse kerkelijke richtingen en daardoor geschikt voor een breed publiek, waaronder ook jonge en beginnende Bijbellezers.
De bijbelteksten worden ook ingelezen en zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling.

Dit Bijbels dagboek is beschikbaar in gesproken vorm op Daisy cd-rom en streaming, in braille, in grootletter en als K&T-dienst.

Voor de gesproken versie wordt een bijdrage gevraagd van € 5,99.Deze heeft artikelnummer 793 en kunt u bestellen bij de CBB.

Voor de braille- en grootletterversie en K&T-dienst dient u zich te wenden tot Passend Lezen, tel.nr. 070-338 15 00.

Hier vindt u de reguliere uitgave.