Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


'Dag in Dag uit'

'Dag in Dag uit' is een bijbels dagboek voor het jaar 2018, uitgegeven door Ark Media en het Legers des Heils en mede mogelijk gemaakt door Ark Mission.

De laagdrempelige meditaties zijn geschreven door verschillende auteurs uit diverse kerkelijke richtingen en daardoor geschikt voor een breed publiek, waaronder ook jonge en beginnende Bijbellezers.
De bijbelteksten worden ook ingelezen en zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling.

Dit Bijbels dagboek is beschikbaar in gesproken vorm op Daisy cd-rom en streaming, in braille, in grootletter en als K&T-dienst.

De gesproken versie kost € 5,90, heeft artikelnummer 744 en kunt u bestellen bij de CBB.

Voor de braille- en grootletterversie en K&T-dienst kunt u een abonnement nemen en dient u zich te wenden tot Passend Lezen, tel.nr. 070-3381500.

Hier vindt u de reguliere uitgave.