Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe auteur is ds. L.W. Smelt. De vieringen van het Heilig Avondmaal zijn hoogtepunten voor de gemeente van Christus. De liefde tot God, de onderlinge gemeenschap en het persoonlijk geloofsleven worden gevoed. Daarom zijn veel christenen op zoek naar meer toerusting rond de viering van dit sacrament., want ze willen dit hoogtepunt dieper beleven. Dit boek komt daaraan tegemoet. 


In dagboekvorm bespreekt ds. Smelt in drie weken - twee weken vóór en één week ná de avondmaalsviering - op eenvoudige wijze het klassieke avondmaalsformulier. Ook geeft hij per dag een aanzet tot een gebed.
'Van kracht tot kracht' is een waardevol boek bij de voorbereiding op het Avondmaal, de viering zelf en het leven dat daarna verder gaat. 'Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort' (Psalm 84 vers 4).


De gesproken versie op Daisy cd-rom en via streaming is verkrijgbaar voor € 6,99; het artikelnummer is 623.