Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


HSV Jongerenbijbel

De HSV Jongerenbijbel is een geweldig hulpmiddel bij het persoonlijk bijbellezen. Door heel deze Bijbel heen staan stukjes uitleg. Hierdoor ga je de Bijbel beter begrijpen. Tegelijk helpt de HSV Jongerenbijbel je om dieper over het Woord van God na te denken. Wat wil de Heere tegen zou zeggen? Daarom kom je steeds vragen of kleine denkduwtjes tegen.
De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling uitgave 2010.

Leesvormen:
Braille - artikelnummer 512 - 52 ringmappen - prijs € 50,-.
Gesproken op Daisy cd-rom (7 cd's) en streaming- artikelnummer 480 - prijs € 50,-.