Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille
Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veel om Engelstalig, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands. Het is hun verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Deze uitgave bevat 'Onderlinge liefde' van Henry Grattan Guiness, 'Levensgevaarlijk' van John Elias, 'Pleitend geloof' van Ralph Erskine, 'Vaderlijke kastijding' van Horatius Bonar en 'Wandelen met God' van George Whitefield.

Prijs gesproken versie op daisy cd-rom en via streaming: € 5,-. Artikelnummer: 548. Zie bovenaan deze pagina hoe deze of een andere uitgave kunt bestellen.