Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleKernachtig en met overtuiging beschrijven de auteurs voor nieuwe generaties studenten en theologen de christelijke leer, in gesprek met de traditie, de kerk en de eigen tijd. Ze richten zich daarbij ook op anderen die geïnteresseerd zijn in de inhoud van het geloof, inclusief zoekers, sceptici en critici.

Dr. C. van der Kooi is als hoogleraar dogmatiek verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. 

Dr. G. van den Brink is hoofddocent Dogmatiek aan diezelfde faculteit en bijzonder hoogleraar voor de theologie van het gereformeerd protestantisme aan de Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam.

De gesproken uitgave op Daisy cd-rom en via streaming van 'Christelijke Dogmatiek - een inleiding' (2e druk) is verkrijgbaar bij de CBB en kost €66,99.

Zie voor bestelwijze bovenaan de homepage bij 'Een uitgave bestellen'.