Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Het is mogelijk om een krant, een tijdschrift of een andere uitgave online te beluisteren. Een voorwaarde is is dat de uitgave beschikbaar is in gesproken vorm oftewel elke gesproken uitgave (krant, tijdschrift, de verschillende vertalingen van de Bijbel, bijbelse dagboeken, overige christelijke uitgaven) kan online beluisterd worden.

Via de Orion Webbox

Voor de uitgaven die de CBB beschikbaar stelt in een gesproken vorm geldt de mogelijkheid om deze af te luisteren via een Orion Webbox. De abonnementsprijs van een krant of tijdschrift of de prijs van een verkooppuitgave voor het beluisteren via de Orion Webbox is dezelfde als die van een abonnement op de gesproken vorm of de prijs van een gesproken verkoopuitgave. Voor een gesproken verkoopuitgave geldt dat deze dienstverlening een extra mogelijkheid is. U ontvangt de uitgave in gesproken vorm op daisy cd-rom en indien u wilt kunt u de uitgave ook beluisteren via de Orion Webbox. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wilt u een uitgave beluisteren via de Orion Webbox dan kunt u dit doorgeven aan onze afdeling Administratie, telefoonnummer 0341-56 54 72 of via info@cbb.nl

Meer weten over de Webbox? Kijk dan op www.webbox.nl of bel naar Solutions Radio, telefoonnummer  015-262 595 55.

Via Bibliotheekservice Passend Lezen (voorheen Stichting Aangepast Lezen)

Het is mogelijk om via Bibliotheekservice Passend Lezen een krant of tijdschrift te beluisteren via de streamingsdienst van Passend Lezen. Voor een abonnement kunt u zich wenden tot Passend Lezen. Dit staat in onze catalogus 'Lectuur in passende leesvormen' vermeld. Voor meer informatie over de streamingsdienst van Passend Lezen verwijzen we naar www.passendlezen.nl

Catalogus

In de catalogus 'Lectuur in passende leesvormen' staat bij de uitgave vermeld via welke online-dienst de uitgave te beluisteren is en tot wie u zich hiervoor moet wenden (CBB, Passend Lezen of derden). Als u bovenaan deze pagina klikt op 'Catalogus'  dan kunt u de catalogus downloaden. U kunt de gratis catalogus ook in braille, in grootletter en in gesproken vorm aanvragen bij de CBB, telefoonnummer 0341-56 54 99 of via email info@cbb.nl De catalogus is ook te beluisteren via de Webbox.