Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Hoe kunt u een uitgave bestellen?
U kunt de uitgave die u wenst te ontvangen op twee manieren bestellen bij de CBB:
  1. u machtigt de CBB om het bedrag van de uitgave die u wenst te ontvangen van uw rekening af te schrijven. Dit kunt u telefonisch doorgeven aan onze afdeling Klantenservice, telefoonnummer 0341-56 54 77 of via email naar klantenservice@cbb.nl of
  2. u maakt het bedrag over van de uitgave die u wenst te ontvangen over op IBAN: NL17 INGB 0000 5032 41 t.n.v. CBB. Vermeld duidelijk uw naam en adres, de titel van de uitgave en de leesvorm die u wenst te ontvangen. Uw bestelling wordt dan zo spoedig mogelijk zonder extra portokosten bij u thuis bezorgd.

Heeft u vragen over uw bestelling dan kunt u bellen naar de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 0341-56 54 77 of mailen naar klantenservice@cbb.nl