Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleHet jaarverslag en het financieel jaarverslag 2016 van de CBB is op 17 juni 2017 vastgesteld door de leden tijdens de ledenvergadering.

Als u hier klikt dan kunt u het verslag in PDF-formaat downloaden.