Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Het jaarverslag 2015 met daarin de verkorte jaarrekening 2015 is  op 4 juni 2016 vastgesteld door de ledenvergadering.
Als u hier klikt dan kunt u het tekstbestand downloaden. Als u hier klikt dan kunt u de geprinte versie downloaden.