Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


De CBB valt onder de CAO Openbare Bibliotheken, derhalve is het beloningsbeleid voor de directie en de medewerkers conform deze CAO. Voor de CAO voor Openbare Bibliotheken verwijzen we naar www.debibliotheken.nl

Bij de CBB werken circa 250 vrijwilligers (belangeloos). De CBB vergoedt de gemaakte reiskosten van zowel het gebruik van de eigen auto als de kosten voor het openbaar vervoer onder bepaalde voorwaarden. In het 'Reglement Vrijwilligersvergoeding' staan deze voorwaarden vermeld. Door 'hier' te klikken kunt u dit reglement downloaden. Voor het declareren van de gemaakte reiskosten wordt een declaratieformulier gebruikt. 

De bestuursfunctie is een functie op vrijwillige basis. Bestuursleden kunnen hun gemaakte onkosten declareren.
We verwijzen voor meer informatie naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging CBB.