Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


'Ik heb verdriet'

Het boekje 'Ik heb verdriet', een uitgave van Ark Mission, richt zich tot mensen met verdriet. Verdriet kent veel oorzaken en heeft veel gezichten. Iedereen heeft verdriet op zijn eigen manier. 

Leesvormen:
Braille. Artikelnummer: 473.
Gesproken op Daisy cd-rom en via streaming. Artikelnummer: 472.
Prijs: € 5,--.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.

Hier vindt u de normale uitgave.