Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Links
  • Passend Lezen (Uitlening lectuur in aangepaste leesvormen voor mensen met een leesbeperking)
  • Bartiméus (Voor mensen die slechtziend of blind zijn)
  • Light for the World (Christelijke stichting voor hulp aan blinden en slechtzienden in Afrika en Azië)
  • NCB (Nederlands Christelijke Blinden- en slechtziendenbond)
  • Vereniging Onbeperkt Lezen (Spreekbuis voor mensen voor wie gedrukte tekst niet vanzelf spreekt)
  • Oogvereniging (Voor iedereen met een visuele beperking, oogaandiening of doof/blindheid)
  • Optelec Nederland (Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en dyslectici door simpele en effectieve oplossingen aan te reiken)
  • Veilig achter het stuur (autorijden na een staaroperatie of met een visuele beperking, zoals zien met slechts 1 oog)
  • Visio (Organisatie voor revalidatie en training van mensen met een visuele beperking)
  • Worldwide Vision (Levert producten voor mensen met een visuele, auditieve en/of leesbeperking)

Subpagina's: