Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille
In 2013 was het 450 jaar geleden dat de Heidelbergse Catechismus verscheen. Ter gelegenheid hiervan heeft uitgeverij Kok eenmalig het magazine 'Zondag' uitgegeven. Dit magazine legt verbanden tussen de 52 zondagen van de catechismus en concrete levensverhalen van heel verschillende mensen. Aan het woord komen minder bekende en bekende Nederlanders.

Leesvormen: braille en gesproken op Daisy cd-rom en via streaming.
Het artikelnummer van de brailleversie is 462 en van de gesproken versie 463.
Prijs: € 5,00 per leesvorm.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.