Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


'Leidraad'

Uitgave van de Internationale Bijbelbond bedoeld als hulpmiddel bij het dagelijks lezen en overdenken van de Bijbel met per dag een korte uitleg van een bijbelgedeelte.

Verschijnt 12 x per jaar.

Dit bijbels dagboek verschijnt maandelijks en is beschikbaar in braille, in grootletter en in gesproken vorm op Daisy cd-rom en streaming.

De gesproken versie kost € 12,- per jaar en kunt u bij de CBB bestellen.
Voor een abonnement op de grootletter- of de brailleversie kunt u zich wenden tot Passend Lezen, telefoonnummer 070 3381500.

Hier kunt u een abonnement nemen op reguliere, papieren versie van Leidraad.