Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleTweede druk 2016. In deze bundel is een brede traditie van liederen opgenomen, zodat geloofsliederen van 'vroeger' en 'nu' gezongen kunnen worden in het jeugdwerk en in de christelijke gemeente. Gezamenlijke uitgave van HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) en Uitgeverij Boekencentrum.

Leesvorm: braille (losbladig in 6 ringmappen), grootletter (losbladig in 1 ringmap), digitaal tekst (ePub-bestand).
Artikelnummer: braille 714, grootletter 715, digitaal tekst 716.
Prijs: € 45,-.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.