Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Opstaan!

Meer liederen uit Iona, Glasgow. 48 liederen uit de liederenschat van de Iona Community en uit andere bronnen, in een nieuwe Nederlandse vertaling. Liederen die passen bij verschillende levensmomenten en korte stukken voor liturgisch gebruik. In deze bundel een nieuwe verzameling sterke liederen. Ze zijn afkomstig uit Glasgow, Ionaen de rest van de wereld. Ook uit Nederland zijn nieuwe liederen opgenomen.

Leesvorm: braille (losbladig in 1 ringmap).
Artikelnummer: 437.
Prijs: €11,99.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.