Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleBijbels dagboek geschreven door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Nagenoeg alle scribanten behandelen per maand een afgerond onderwerp. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De stukjes zijn kort en leggen de nadruk op het geopende Woord. De Bijbelteksten zijn ook ingelezen en zijn ontleend aan de Statenvertaling. Het bijbels dagboek 'Bij het geopende Woord 2019' is beschikbaar in gesproken vorm op twee Daisy cd-roms en streaming en kost € 13,95,-. Deze uitgave heeft artikelnummer 783.