Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleBijbels dagboek geschreven door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Nagenoeg alle scribanten behandelen per maand een afgerond onderwerp. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De stukjes zijn kort en leggen de nadruk op het geopende Woord.

De uitgave 2014 bevat de tekst van de maanden mei tot en met december en is te bestellen voor de speciale prijs van €7,50. Het artikelnummer van de gesproken versie op daisy cd-rom is 491.