Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleBijbels dagboek geschreven door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Nagenoeg alle scribanten behandelen per maand een afgerond onderwerp. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De stukjes zijn kort en leggen de nadruk op het geopende Woord. Het bijbels dagboek 'Bij het geopende Woord' is beschikbaar in gesproken vorm op daisy cd-rom en kost € 13,50.