Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleIn deze uitgaven zijn de diverse bijbelboeken voorzien van een uitgebreide inleiding met aandacht voor de historische context en voor heilhistorische lijnen. Een redactieraad bestaande uit theologen en deskundigen uit verschillende kerken heeft bij de samenstelling kritisch meegelezen en suggesties aangereikt.

Leesvorm: gesproken op Daisy cd-rom (1 cd) en streaming.
Prijs: € 15,00.
Artikelnummer: 410.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB..