Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleHet Filippus Dagboek is een praktisch en geliefd dagboek dat al sinds 1881 jaar aan velen ondersteuning biedt bij het bijbellezen. Voor elke dag is er een schriftlezing uit De Nieuwe Bijbelvertaling en een korte meditatie. De Bijbelteksten worden ook ingelezen.

Dit bijbels dagboek is in gesproken vorm op Daisy cd-rom en streaming te bestellen bij de CBB en kost € 6,95.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB. Deze uitgave heeft artikelnummer 792.