Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe uitgave Zingende Gezegend is een bundeling van de liedteksten die ds. A.F. Troost in de loop van de jaren schreef. Veel melodieën in deze bundel zijn bekend van Psalmen en Gezangen.

Afbeelding Zingende Gezegend

Leesvorm: braille (losbladig in 3 ringmappen). 
Artikelnummer: 345.
Prijs: € 22,50.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.