Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleIn deze uitgave zijn de 150 Psalmen opgenomen in de berijming van 1773, ook wel de ‘oude berijming’ genoemd. 

Leesvorm: braille (losbladig in 5 ringmappen). 
Artikelnummer: 339.
Prijs: € 10,50.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.