Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe nieuwste aanvulling op de uitgave Opwekkingsliederen is los te verkrijgen: liederen 820 tot en met 831.

Leesvorm: braille (losbladig in 1 ringmap). 
Artikelnummer: 635.
Prijs: € 6,00.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.