Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleHet Leger des Heils heeft de liederen die gezongen worden opnieuw gebundeld en uitgebreid tot een zangbundel met circa 540 liederen. Het aanbod is groot: van het stichterslied tot liederen die reiken tot aan de grenzen van de wereld. In verschillende bewoordingen en op gevarieerde melodieën is het geloofsvertrouwen op toon gezet.

Leesvorm: braille (losbladig in 5 ringmappen). 
Artikelnummer: 337.
Prijs: € 15,00.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.