Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille



Een bundel met 179 evangelische liederen, afkomstig uit verschillende liedboeken: Opwekking, Johannes de Heer, Jeugd in Aktie, de Notenkraker enz. De Lichtbundel begint met de liederen uit het supplement, de nummering volgt die van Geestelijke Liederen.

Leesvorm: braille (losbladig in 2 ringmappen). 
Artikelnummer: 349.
Prijs: € 15,00.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.