Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe liedbundel Glorieklokken werd voor het eerst uitgegeven door M.A. Aalt in 1923. In deze bundel vindt u alle bekende en geliefde liederen die vroeger veel gezonden werden.

Leesvormen:
Braille (losbladig in 5 ringmappen). Artikelnummer: 333.
Grootletter (losbladig in 1 ringmap). Artikelnummer: 375. 
Prijs: € 22,75 per leesvorm.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.