Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe Evangelische Liedbundel bevat een selectie van ruim 500 liederen uit verschillende al bestaande liedbundels, waaronder Opwekking, Johannes de Heer, Taizé, Zingende Gezegend, Alles wordt nieuw enz. De bundel is samengesteld door het Evangelisch Werkverband.

Afbeelding Evangelische liedbundel
 
Leesvormen:
Braille (losbladig in 5 ringmappen). Artikelnummer: 346.
Prijs: € 25,75.
Grootletter (losbladig in 1 ringmap). Artikelnummer: 380.
Prijs: € 25,75.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.