Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille'De drie formulieren van Enigheid der Gereformeerde Kerken in Nederland' bevat de drie oude Geloofsbelijdenis en haar liturgie als ook het Kort Bedrip, de Ziekentroosst en de Heidelbergse Catechismus.

De brailleversie kost €37,50; het artikelnummer is 378.

De gesproken versie op 1 Daisy cd-rom en via streaming kost €12,50; het artikelnummer is 524.


Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.