Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe drie formulieren van Enigheid, de geloofsbelijdenissen, de christelijke gebeden, de liturgische formulieren, het kort begrip en de ziekentroost in de vertaling van de Gereformeerde Bijbel Stichting.

Leesvorm: braille (3 ringmappen).
Prijs: € 37,50.
Artikelnummer 378.
De delen zijn niet afzonderlijk te bestellen.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.