Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleBijbels dagboek met bijdragen van o.a. predikanten uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met voor iedere dag een tekst, lied en een meditatie. De Bijbeltekst wordt ook ingelezen en is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Dit bijbels dagboek is beschikbaar in gesproken vorm op Daisy cd-rom en streaming en verschijnt maandelijks.

De gesproken versie kost € 10,90 per jaar.