Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleHet bijbels dagboek 'Dag in Dag uit' is uitgegeven door de Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, de Bijbel Kiosk Vereniging en het Leger des Heils waarin voor elke dag aan de hand van een bijbelgedeelte een overdenking wordt gegeven.

Verschijnt 12 x per jaar. 

Dit bijbels dagboek is in braille en in grootletter beschikbaar en verschijnt maandelijks.

Voor een abonnement op dit bijbels dagboek dient u zich te wenden tot Aangepast Lezen in Den Haag, telefoonnummer 070 3381500.

Een abonnement op de brailleversie kost € 13,00 per jaar, het artikelnummer is: 370.

Een abonnement op de grootletterversie kost € 16,75 per jaar, het artikelnummer is: 371.