Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleHet bijbels dagboek 'Dag in Dag uit' is uitgegeven door de Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, de Bijbel Kiosk Vereniging en het Leger des Heils waarin voor elke dag aan de hand van een bijbelgedeelte een overdenking wordt gegeven.

Dit Bijbels dagboek is beschikbaar in gesproken vorm op daisy cd-rom, in braille en in grootletter.

De gesproken versie kost € 10,00 en kunt u bestellen bij de CBB. Voor de braille- en grootletterversie kunt u een abonnement nemen en dient u zich te wenden tot Passend Lezen, tel.nr. 070-3381500.

Een abonnement op de brailleversie kost € 13,00 per jaar.

Een abonnement op de grootletterversie kost € 16,75 per jaar.