Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


'Profetisch Perspectief'

Luisteren naar het blad 'Profetisch Perspectief'?

Deze uitgave van Christenen voor Israël geeft Bijbelse duiding aan ontwikkelingen in de wereld. Bij voldoende interesse zal de CBB het gaan aanbieden in gesproken vorm.

Een abonnement op dit kwartaalblad zal rond de 30 euro per jaar gaan kosten.

Als u hier een abonnement op zou willen, dan kunt u een e-mail sturen naar voorlichting@cbb.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0341-56 54 88.