Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


CBB-Bericht oktober 2019

Er is een nieuwe editie van de nieuwsbrief van de CBB verschenen. Deze kunt hier u in PDF lezen. U leest hierin over bijvoorbeeld onze nieuwe webshop 'de Leesbutler' en over nieuwe uitgaven. Wilt u het CBB-Bericht liever in een passende leesvorm ontvangen? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@cbb.nl of neem op werkdagen telefonisch contact op via tel. 0341-56 54 77.