Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


‘Kerkgeschiedenis’ van Johannes Vreugdenhil

Wist u al dat 'De Kerkgeschiedenis' in gesproken vorm verkrijgbaar is?


Een van de vele gesproken uitgaven van de CBB is ‘De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud’ van Johannes Vreugdenhil. Dit is de herziene en aangevulde druk van maar liefst 856 pagina’s in gedrukte vorm en 2 Daisy-cd's in gesproken vorm. In dit groot en veelgelezen werk wordt de hele kerkgeschiedenis door de auteur verteld. Vreugdenhil was behalve ambtsdrager binnen de Gereformeerde Gemeenten ook jarenlang werkzaam in het onderwijs en stond bekend om zijn meeslepende verhalen. ‘De Kerkgeschiedenis’ in gesproken vorm is verkrijgbaar voor €69,50 (artikelnummer 721).