Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Nieuwsbrief CBB

Vandaag (16 juli) wordt het CBB-Bericht van juli verzonden. Wilt u deze ook ontvangen in een passende leesvorm? Neem dan contact op met onze klantenservice!