Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Volg ons op social media en
Vrijwilliger worden? Klik hier voor de online stemtest!

De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Het is een groot gemis wanneer gewoon lezen - door blindheid, slechtziendheid, ouderdom of een chronische ziekte - niet of niet meer gaat. Gelukkig zijn er goede oplossingen en kan iedereen blijven lezen met lectuur in passende leesvormen!
Zelfstandige bibliotheek
De CBB is een zelfstandige en gespecialiseerde bibliotheek die - als enige in Nederland - vanuit een christelijke levensbeschouwing lectuur in passende leesvormen beschikbaar stelt voor mensen met een leesbeperking.

De CBB gaat uit van het principe dat een leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten. Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet - voor zover daarvoor voldoende financiële middelen zijn - ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking.
Christelijke lectuur
De CBB heeft een grote collectie christelijke lectuur in gesproken vorm op daisy cd-rom, in braille, in grootletter en digitaal. Deze collectie bestaat uit o.a. de verschillende vertalingen van de Bijbel, bijbelse (dag)boeken, liedbundels, psalmboeken, kranten en tijdschriften en overige christelijke uitgaven.
 
Meer informatie over de verschillende uitgaven vindt u door bovenaan deze pagina te klikken op 'Alle uitgaven in passende leesvormen verkrijgbaar bij de CBB' en vervolgens in de rechterkolom een keuze te maken. U krijgt dan een overzicht van de uitgaven die bij de CBB beschikbaar zijn in passende leesvormen. Voor een overzicht van de kranten en tijdschriften in passende leesvormen verwijzen we naar de catalogus. Klik bovenaan deze pagina op 'Catalogus aanvragen'. U kunt de catalogus dan downloaden en u kunt de catalogus gratis aanvragen in elke gewenste leesvorm via info@cbb.nl of telefoonnummer 0341-56 54 99.
Uitlening van boeken in braille en in gesproken vorm
De uitlening van boeken in braille en in gesproken vorm op daisy cd-rom gaat niet via de CBB maar via de Bibliotheekservice Passend Lezen in Den Haag. Wilt u gesproken of brailleboeken ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van Passend Lezen, tel.nr. 070-33 81 500, e-mail klanten@passendlezen.nl 

Nieuws:


Denk met ons mee!

De CBB heeft in haar collectie een groot aantal kranten en tijdschriften in passende leesvormen. 

Welke christelijke titels zou u graag toevoegen aan de collectie van de CBB en een abonnement op willen nemen?

lees meer

CBB-Bericht juni 2016

Er is een nieuw CBB-Bericht verschenen om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen bij de CBB! Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.


HSV en HSV-Jongerenbijbel

De verstaanbaarheid van de Statenvertaling vergroten en tegelijkertijd de betrouwbaarheid behouden. Zo hoopt de Herziene Statenvertaling van 2010 om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Via de braille- en gesproken versie van de CBB kunnen mensen met een leesbeperking hier ook gebruik van maken! De verkoopprijs is €50,00. Stukjes uitleg in de Jongerenbijbel uit 2013 van de HSV helpt jongeren bij het persoonlijk bijbellezen en Gods Woord beter te begrijpen. In braille is deze versie €50,00, in gesproken vorm op Daisy-cd en Webbox €60,00.