Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


                     HSV Jongerenbijbel beschikbaar in braille en in gesproken vorm!

Op 22 april ontving de heer I.A. Kole, bestuurssecretaris van de Stichting Herziening Statenvertaling, uit handen van de heer G.J. Cornet, algemeen directeur CBB, en de heer J.J. van Wijnbergen, manager afdeling Audio, de gesproken uitgave op daisy cd-rom van de HSV Jongerenbijbel. De HSV Jongerenbijbel is een geweldig hulpmiddel bij het persoonlijk bijbellezen. Door heel deze Bijbel staan stukjes uitleg waardoor je de Bijbel beter gaat begrijpen. Tegelijk helpt de HSV Jongerenbijbel je om dieper over het Woord van God na te denken. Wat wil de Heeren tegen jou zeggen? Daarom kom je steeds vragen of kleine denkduwtjes tegen. In het bijbelrooster vind je suggesties om meer te lezen over belangrijke thema's uit de Bijbel. De bijbeltekst zelf staat centraal. Logisch. Want het is Gods eigen Woord dat gericht is aan jou!

Dankzij de financiële steun van de Stichting Herziening Statenvertaling is de HSV Jongerenbijbel uitgave 2013 bij de CBB te koop in braille en in gesproken vorm op daisy cd-rom. Bij de Stichting Aangepast Lezen in Den Haag zijn deze uitgaven vanaf aankomende zomer te leen. De bijbeltekst is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling uitgave 2010.

Foto: dhr. I.A. Kole (l) van de Stichting Herziening Statenvertaling, Gerard Cornet, directeur CBB, en Joop van Wijnbergen, manager afdeling Audio CBB.


De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Het is een groot gemis wanneer gewoon lezen - door blindheid, slechtziendheid, ouderdom of een chronische ziekte - niet of niet meer gaat. Gelukkig zijn er goede oplossingen en kan iedereen blijven lezen met lectuur in aangepaste leesvormen!
Zelfstandige bibliotheek
De CBB is een zelfstandige en gespecialiseerde bibliotheek die - als enige in Nederland - vanuit een christelijke levensbeschouwing lectuur in aangepaste leesvormen beschikbaar stelt voor mensen met een leesbeperking.  

De CBB gaat uit van het principe dat een leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten. Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet - voor zover daarvoor voldoende financiële middelen zijn - ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking.
Christelijke lectuur
De CBB heeft een grote collectie christelijke lectuur in gesproken vorm op daisy cd-rom, in braille, in grootletter en digitaal. Deze collectie bestaat uit o.a. de verschillende vertalingen van de Bijbel, bijbelse (dag)boeken, liedbundels, psalmboeken, kranten en tijdschriften en overige christelijke uitgaven.
 
Meer informatie over de verschillende uitgaven vindt u door bovenaan deze pagina te klikken op 'Alle uitgaven in aangepaste leesvormen' en vervolgens in de rechterkolom een keuze te maken. U krijgt dan een overzicht van de uitgaven die bij de CBB beschikbaar zijn in aangepaste leesvormen. Voor een overzicht van de kranten en tijdschriften in aangepaste leesvormen verwijzen we naar de catalogus. Klik bovenaan deze pagina op 'Catalogus'.
Stichting Aangepast Lezen
In Den Haag is de Stichting Aangepast Lezen gevestigd. Deze Stichting verzorgt de algemene collectie lectuur in aangepaste leesvormen en de uitlening van boeken, kranten en tijdschriften uit deze collectie. De CBB is samen met collega blindenbibliotheek Dedicon producent voor de lectuur van Aangepast Lezen. Dit wil zeggen dat de CBB boeken, kranten en tijdschriften produceert en reproduceert voor de collectie lectuur voor Aangepast Lezen. 

Daarnaast heeft de CBB haar eigen collectie christelijke lectuur in aangepaste leesvormen. Een overzicht hiervan vindt u door bovenaan deze pagina te klikken op 'Alle uitgaven in aangepaste leesvormen' of door de catalogus 'Lectuur in aangepaste leesvormen' te downloaden (zie bovenaan deze pagina).

Nieuws:


Gesloten

De CBB is gesloten op maandag 27 april a.s. en op dinsdag 5 mei a.s.

Herziene Statenvertaling

De HSV Bijbel uitgave 2010 is beschikbaar in braille en in gesproken vorm op daisy cd-rom bij de CBB. 

Deze uitgave kost € 50,-- per leesvorm. U kunt de HSV 2010 in braille of in gesproken vorm bestellen door €50,- over te maken naar NL17INGB0000503241 t.n.v. de CBB. Vermeld duidelijk de leesvorm die u wenst te ontvangen en uw naam en adres. Heeft u vragen dan kunt u bellen naar 0341 565499 of mailen naar info@cbb.nl


Bent u in het bezit van de gesproken uitgave HSV NIeuwe Testament uitgave 2008 dan kunt u de versie HSV Nieuwe Testament 2010 gratis bij ons aanvragen. U kunt hiervoor bellen naar de CBB, telefoonnummer 0341 565499, e-mail info@cbb.nl

NIEUWE UITGAVEN

Bij de CBB zijn de volgende nieuwe uitgaven beschikbaar: 

* Christelijke Dogmatiek - inleiding (2e druk) in gesproken vorm op daisy cd-rom, 

* HSV Jongerenbijbel in braille en in gesproken vorm op daisy cd-rom

en

* Preken van Puriteinen van de Stichting De Tabernakel in braille en gesproken vorm op daisy cd-rom. 


Klik op ''lees meer''  voor meer informatie over deze uitgaven.

lees meer