Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


  

De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Het is een groot gemis wanneer gewoon lezen - door blindheid, slechtziendheid, ouderdom of een chronische ziekte - niet of niet meer gaat. Gelukkig zijn er goede oplossingen en kan iedereen blijven lezen met lectuur in aangepaste leesvormen!

De CBB is een zelfstandige en gespecialiseerde bibliotheek die - als enige in Nederland - vanuit een christelijke levensbeschouwing lectuur in aangepaste leesvormen beschikbaar stelt voor mensen met een leesbeperking.  

De CBB gaat uit van het principe dat een leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten. Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet - voor zover daarvoor voldoende financiële middelen zijn - ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking.
Christelijke lectuur
De CBB heeft een grote collectie christelijke lectuur in gesproken vorm op daisy cd-rom, in braille, in grootletter en digitaal. Deze collectie bestaat uit o.a. de verschillende vertalingen van de Bijbel, bijbelse (dag)boeken, liedbundels, psalmboeken, kranten en tijdschriften.
 
Meer informatie over de verschillende uitgaven vindt u door bovenaan deze pagina te klikken op 'Alle uitgaven in aangepaste leesvormen' en vervolgens in de rechterkolom een keuze te maken. U krijgt dan een overzicht van de uitgaven die bij de CBB beschikbaar zijn in aangepaste leesvormen. Voor een overzicht van de kranten en tijdschriften in aangepaste leesvormen verwijzen we naar de catalogus. Klik bovenaan deze pagina op 'Catalogus'.

Nieuws:


Bij het geopende Woord 2015

Mede dankzij de financiële steun van het Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten is het Bijbels dagboek 'Bij het geopende Woord' 2015 beschikbaar in gesproken vorm op daisy cd-rom. Wij zijn het Deputaatschap hier zeer erkentelijk voor. De prijs van deze uitgave is € 12,50 en kunt u bestellen bij de CBB.

Dag in Dag uit in gesproken vorm

Mede dankzij de financiële steun van de Stichting Ark Mission kan de CBB het Bijbels dagboek 'Dag in Dag uit' voor 2015 in gesproken vorm besckikbaar stellen. Wij zijn de Stichting Ark Mission hier zeer erkentelijk voor. De prijs van deze uitgave op daisy cd-rom is € 10,-- en kunt u bestellen bij de CBB.

lees meer